glavniBanner

 

 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

borci kosovo donald
bilbord
mica popovic
internet
skupstina6 jankovic
neolitsko nalaziste

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

Opšte odredbe (BIH)

 

 

 

 

Opšte odredbe (BIH)

Da bi se strancima iz država koje sa BiH nemaju sklopljen ugovor o bezviznom režimu, odnosno državljanima zemalja koji nisu odlukom Vijeća ministara oslobođeni obaveze pribavljanja vize, odobrio ulazak u BiH, neophodno je da imaju ulaznu vizu.

Viza je dozvola kojom se dopušta ulazak i boravak na teritoriji BiH u ograničenom vremenskom roku. Vizom se dozvoljava boravak u roku koji je u njoj naveden, ali najduže 90 dana. Viza kojom se dozvoljava jedan ulazak važi najduže 90 dana, a viza kojom se dozvoljava više ulazaka važi najduže godinu dana, s tim da svaki pojedinačni boravak na teritoriji BiH ne može biti duži od 90 dana.

Vize za ulazak u Bosnu i Hercegovinu izdaju se u SR Njemačkoj u Ambasadi BiH u Berlinu i generalnim konzulatima BiH u Bonu, Štutgartu i Minhenu. Zahtjev za izdavanje vize se podnosi unaprijed i lično. Prilikom podnošenja zahtjeva, nadležni konzularni službenik će obaviti interview sa strancem.

Strancu može biti odobren ulazak u BiH ako ispunjava sljedeće uslove:

a) da posjeduje važeću putnu ispravu, ili drugi dokument na osnovu odluke Savjeta ministara BiH,

b)da posjeduje sredstva za izdržavanje za ulazak, boravak i izlazak iz zemlje, uključujući sredstva za zdravstvenu zaštitu,

c) da ima ulaznu vizu susjedne države u koju putuje, ili preko čije teritorije nastavlja putovanje ukoliko je viza potrebna,

d) da mu nije izrečena mjera protjerivanja, otkaza boravka, ili zabrane ulaska na teritoriju BiH, u vrijeme trajanja izrečene mjere,

e)da njegovo prisustvo na teritoriji BiH ne predstavlja prijetnju nacionalnoj bezbjednosti, pravnom poretku i javnom redu BiH.

Postojanje sredstava za izdržavanje dokazuje se: (1) posjedovanjem gotovog novca u domaćoj ili stranoj konvertibilnoj valuti, (2) posjedovanjem vidova bezgotovinskog plaćanja prihvaćenih od bankarskog sistema BiH, kao i garancija banke iz BiH koja priznaje bezgotovinske vidove plaćanja koje stranac posjeduje, (3) garantnim pismom ili pozivom, (4) prezentovanjem dokaza o smještaju uplaćenom posredstvom turističke agencije, ili (5) posjedovanjem drugih sredstava (nepokretne imovine u BiH na osnovu koje je moguće obezbijediti sredstva za izdržavanje prilikom boravka u BiH, sredstva po osnovu direktnih stranih ulaganja, proizvodno tehničke saradnje i kooperacije, itd …c).

GARANTNO PISMO za ulazak stranca u Bosnu i Hercegovinu mogu izdati državljani BiH ili stranci kojima je odobren stalni boravak u BiH. Garantno pismo može biti prihvaćeno kao potvrda o posjedovanju sredstava za izdržavanje ako sadrži izjavu da izdavalac garantnog pisma na sebe preuzima obavezu da obezbijedi smještaj, pokrije troškove liječenja, osigura izdržavanje i druge troškove koji mogu biti prouzrokovani boravkom stranca u BiH, kao i troškove izlaska stranca iz BiH. Garantno pismo mora biti ovjereno od strane nadležnog organa uprave i organizacione jedinice Ministarstva sigurnosti po mjestu prebivališta, odnosno poslovnog sjedišta davaoca garancije.

POZIV je oblik garantnog pisma kojim domaće, ili strano pravno lice registrirano u BiH, poziva u poslovnu posjetu, u određenom vremenskom intervalu, stranog partnera. Poziv sadrži izjavu o snošenju troškova koja je identična sa izjavom koja se daje u garantnom pismu. Poziv mora biti ovjeren od Privredne komore BiH, nadležnog organa uprave i organizacione jedinice Ministarstva sigurnosti po poslovnom sjedištu davaoca poziva.

Postojanje GARANCIJE ZA IZLAZAK IZ ZEMLJE može se dokazivati posjedovanjem važeće putne karte za nastavak putovanja, ili za povratak, kao i time što stranac zakonito posjeduje prevozno sredstvo.

II  SPISAK ZEMALJA ZA ČIJE DRŽAVLJANE NIJE POTREBNA ULAZNA VIZA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Zemlje Šengena izuzimaju se od viznog režima prilikom ulaska, izlaska ili prelaska preko teritorija Bosne i Hercegovine. Za ostale države pogledajte listu na državljani sljedećih država:

vidi:http://www.mfa.ba/konzularne_informacije/vize/

III ODLUKA O PRIZNAVANJU LIČNE KARTE DRŽAVLJANA POTPISNICA ŠENGENSKOG SPORAZUMA I ZEMALJA EVROPSKE UNIJE ZA PUTNU ISPRAVU PRILIKOM ULASKA, IZLASKA ILI PRELASKA PREKO TERITORIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Od 12. septembra 2002, državljani zemalja potpisnica Šengenskog sporazuma, kao i državljani zemalja Evropske Unije mogu koristiti ličnu kartu kao putnu ispravu prilikom ulaska, izlaska ili prelaska preko teritorija Bosne i Hercegovine.

IV IZUZIMANJE OD VIZNOG REŽIMA PO OSNOVI RECIPROCITETA I NAROČITOG INTERESA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

a) Izuzimaju se od viznog režima prilikom ulaska, izlaska ili prelaska preko teritorije BiH nosioci diplomatskih i službenih pasoša sljedećih država:

vidi:http://www.mfa.ba/konzularne_informacije/vize/

IZUZIMANJE OD VIZNOG REŽIMA ZA NOSIOCE PASOŠA I LIČNIH KARATA UJEDINJENIH NACIJA

Funkcionerima i osoblju Ujedinjenih nacija koji posjeduju važeće pasoše UN i važeće ID kartice UN, bez obzira gdje su raspoređeni, nisu potrebne vize Bosne i Hercegovine za ulazak, izlazak ili tranzit preko njenog teritorija.

Za sve dodatne informacije u vezi sa konzularnim pitanjima može se kontaktirati Ambasada BiH u Berlinu na sljedećoj e-mail adresi:

 

Neophodni postupci u slučaju gubljenja isprava ili novca u zemljama EU i potpisnicama Šengenskog sporazuma

Šta mogu konzulati, a šta ne mogu

Adresa ambasade i konzulata Srbije u Nemačkoj

Ambasada Bosne i Hercegovine u SR Njemačkoj

 

kontakt

uslovi koriscenja

naslovna

servis